ร้าน Carl’s Junior (คาร์ลซ จูเนียร์) มอบเบอร์เกอร์

ร้าน Carl’s Junior (คาร์ลซ จูเนียร์) มอบเบอร์เกอร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจตรวจรักษาผู้ป่วยท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารผ่าตัดเก่า (111)