ร้านนมปั่นวัวล้วนล้วน สมทบทุนป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่โควิด-19

นายผจญ ศิริวัฒนาเลิศ หุ้นส่วนและผู้จัดการร้านนมปั่น วัวล้วนล้วน ไม่มีควายผสม มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest