ร้อยดวงใจด้วยรัก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์

ศ.พญ. ศิริวรรณ วนานุกูล หัวหน้าฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เป็นประธานเปิดงาน ร้อยดวงใจด้วยรัก เพื่อผู้เกษียณอายุการทำงานของอาจารย์แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โอกาสนี้ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม มงคลนาวิน ชั้น 10 อาคาร สก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์