ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหาร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ศาลพระภูมิ บริเวณตึกอำนวยนรธรรม และถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช ภายในศาลาทินทัต ถวายราชสักการะพระบรมรูป ณ ห้องพระบรมรูป ชั้น 18 อาคาร ภปร ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และสักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงานบริหาร ชั้น 19 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา