ผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณเขียน ไชยศุภรากุล คุณชวลิต กาญจนชัยภูมิ คุณณรงค์ พึ่งชาญชัยกุล และคุณเดชา คุปต์ถาวรฤกษ์ ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 และบำรุงรักษาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ สนับสนุนศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ หัวหน้าหน่วย G2 กับTrauma ฝ่ายศัลยศาสตร์ ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564