ร่วมปันน้ำใจระดมเงินบริจาค

กองทุนรวม คนไทยใจดี พร้อม พนักงานกองทุนบัวหลวง โดย นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) ร่วมปันน้ำใจระดมเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต