รางวัล “ดีเด่นด้านการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ Smart Utilization Management Award”

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบรางวัล “ดีเด่นด้านการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ Smart Utilization Management Award” ภายในงานประกาศรางวัล Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2019 จัดขึ้นโดยบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันชีวิต หรือ บีแอลเอ จัดงาน Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2019 มอบรางวัลเป็นเกียรติแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพที่มีความโดดเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กร การจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ การให้บริการตรวจสุขภาพ  การให้บริการ เคลม และการบริหารค่ารักษาพยาบาล เพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงความชื่นชมแก่โรงพยาบาลพันธมิตรในการพัฒนาคุณภาพบริการด้านประกันสุขภาพ โดยมีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวม 10 โรงพยาบาล