รางวัล ” ดีเด่นด้านการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ Smart Utilization Management Award “

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบรางวัล ” ดีเด่นด้านการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ Smart Utilization Management Award “ ภายในงานประกาศรางวัล Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2019 จัดขึ้นโดยบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันชีวิต หรือ บีแอลเอ จัดงาน Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2019 มอบรางวัลเป็นเกียรติแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพที่มีความโดดเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กร การจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ การให้บริการตรวจสุขภาพ  การให้บริการ เคลม และการบริหารค่ารักษาพยาบาล เพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงความชื่นชมแก่โรงพยาบาลพันธมิตรในการพัฒนาคุณภาพบริการด้านประกันสุขภาพ โดยมีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวม 10 โรงพยาบาล