กิจกรรมรับมอบชุดตรวจ Covid- 19

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสนับสนุนบริการทางการแพทย์ รับมอบชุดตรวจ covid- 19 ( Antigen test kit : ATK ) แบบสำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (Professional Use) จำนวน 1,000 ชุด จากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม