รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และครอบครัว มอบเครื่องช่วยหายใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และครอบครัวเหมสถาปัตย์ มอบเครื่องช่วยหายใจแรงดันเสริม 2 ระดับ (BIPAP) จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 385,000 บาท เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ และผศ.พญ.วรวรรณ ศิริชนะ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต