รวมภาพผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนทีมคัดกรองCOVID-19

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอขอบพระคุณ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์สนับสนุน นำอาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง และสิ่งของต่างๆ มาให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อบุคลกากรทางการแพทย์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงต่อไป โดยมี นายทรงกลด ตั้งกิจวัฒนากูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ ตึกผ่าตัดเก่า 111 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย