รพ.จุฬาฯ-เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมจัดกิจกรรม Get Together

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกิจกรรม Get Together พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สนับสนุน หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (รพ.จุฬาฯ-เซ็นทรัลเวิลด์) พร้อมกล่าวขอบคุณพนักงานและบุคลากรที่มีส่วนช่วยเหลือดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 และร่วมถ่ายภาพ ในโอกาสสิ้นสุดการฉีดวัคซีน ณ Centrworld LIVE ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์