รพ.จุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรม วันนอนหลับโลก World Sleep Day 2023 ; Sleep is Essential for Health การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง

วันนี้ (7 มีนาคม 2566) ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “วันนอนหลับโลก” World Sleep Day 2023 ; Sleep is Essential for Health การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการนอนหลับ และแนะนำการนอนที่ถูกวิธี ณ โถงชั้น M อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กิจกรรมจุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ ศูนย์นิทราเวชฯ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพ แข็งแรง : Sleep is Essential for Health เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยเงียบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนอนไม่หลับ หรือนอนหลับแล้วไม่มีคุณภาพ การนอนหลับที่ดีจะเกิดประโยชน์กับร่างกายเป็นอย่างมาก อาทิ ช่วยให้ระบบการทำงานของอวัยวะโดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือดได้พักผ่อน ช่วยให้เกิดการฟื้นฟูการทำงานของร่างกาย สารเคมีในร่างกายให้เกิดสมดุลที่เป็นปกติ ที่สำคัญช่วยจัดระเบียบความจำให้เป็นระบบได้อีกด้วย

ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ยังมุ่งเน้น ให้บริการดูแลรักษาโรคจากการนอนหลับอย่างตรงจุด ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากศูนย์นิทราเวชฯ มีบริการให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคจากการนอนทุกประเภท ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และนวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัย สามารถบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน หัวหน้าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า กิจกรรม “วันนอนหลับโลก” หรือ “The World Sleep Day” จะตรงกับวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมในทุกๆ ปี เป็นกิจกรรมที่คณะผู้จัดงานจากทั่วโลกจัดขึ้นเพื่อต้องการให้ทุกคนได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของ “การนอนหลับ”

การนอนหลับเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ อาการผิดปกติจากการนอน อาจส่งผลกระทบถึงการทำงาน การตอบสนองต่างๆ การสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย อีกทั้งยังส่งผลถึงด้านสุขภาพจิตอีกด้วย ดังนั้นศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันนอนหลับโลกมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนอน

สำหรับวันนอนหลับโลกในปีนี้ ศูนย์นิทราเวชฯ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง : Sleep is Essential for Health เปิดให้ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 8 – 11 มีนาคม 2566 ณ โถงชั้น M อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการนอน การจัดแสดงวิดีทัศน์บอกเล่าประสบการณ์ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคจากการนอนหลับแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น การจัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกตรวจพร้อมให้คำปรึกษากับผู้มีปัญหาเรื่องของการนอน และเสวนาให้ความรู้ เปิดให้ประชาชนร่วมทำกิจกรรมโยคะฝึกลมหายใจ และออกกำลังกายเพื่อช่วยให้การนอนหลับดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดำเนินงานให้บริการรักษาผู้มีปัญหาการนอนหลับทุกรูปแบบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2553 จนถึงปัจจุบัน พบว่า ผู้ที่มีปัญหาจากการนอนหลับ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ การนอนกรน การมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การนอนไม่หลับ หรือหลับยาก ส่งผลทำให้มีจำนวนผู้เข้ามารับบริการเพิ่มจำนวนมากขึ้นเช่นกัน จนทำให้คิวเข้ารับการตรวจ Sleep Test ที่ศูนย์นิทราเวชฯ มีจำนวนมากและรอคิวค่อนข้างนาน จึงทำให้เกิดโครงการร่วมกับโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ 84 พรรษา เพื่อส่งต่อผู้เข้ารับบริการไปรับการตรวจ Sleep Test ซึ่งทางศูนย์นิทราเวชฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ 84 พรรษา ซึ่งทำให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เช่นเดียวกับการเข้ารับบริการที่ศูนย์นิทราเวชฯ โดยตรง