มูลนิธิ ฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) มอบเงินบริจาค

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 มูลนิธิ ฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) โดย กูรมัคซิงห์ สัจจเทพ ประธานมูลนิธิ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ) ใช้ในการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต