มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบเครื่องช่วยหายใจ

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี โดย คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เป็นผู้แทนมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 14 เครื่อง มูลค่า 2,847,500 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤต นางนุชรัตน์ เครืออารีย์รัตน์ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ พญ.วรวรรณ ศิริชนะ และศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อดีตอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ ณ ตึกอานันทมหิดล