มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาคจำนวน 800,000 บาท ให้กับโรงพยาบาล 8 แห่ง เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โดยมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 100,000 บาท โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารไทยประกันชีวิต