มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์ บริจาค

มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อหน่วยโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ รับมอบ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาทินทัต