มูลนิธิวิภาวดี มอบยา Favipiravir

มูลนิธิวิภาวดี โดยคุณพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ คุณเรวดี ต.สุวรรณ อดีตกรรมการผู้จัดการ คุณบวรพรรณ รัฐระเสริฐ กรรมการบริษัท คุณศศิธร นรไกร ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป/เลขานุการ และคุณกรรณิการ์ ฉัตรมทากุลชัย ผอ.ฝ่ายเภสัชกรรม มอบยา Favipiravir 200 mg. ยี่ห้อ Fabiflu จำนวน 13,668 เม็ด มูลค่า 1,300,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564