มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร มอบหน้ากาก Face Shield

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร โดย นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองประธานกรรมการ มอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 300 ชิ้น เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต