มูลนิธิประเสริฐ – ทัศนีย์ พุ่งกุมาร มอบเงินบริจาค

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 มูลนิธิประเสริฐ – ทัศนีย์ พุ่งกุมาร โดย นายประเสริฐ – นางทัศนีย์ พุ่งกุมาร ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต