มูลนิธิธรรมดี มอบน้ำยาฆ่าเชื้อและอาหารกล่อง

มูลนิธิธรรมดี โดยพระครูมงคลกิตติธาดา (ปัญญา บับพาน) และ ดร.ดนัย จันเจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ D Care มูลค่า 50,000 บาท และอาหารกล่องจำนวน 400 กล่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตลอดจนเป็นกำลังใจ แทนคำขอบคุณในความเสียสละของทุกท่าน โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และ รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านจัดซื้อ นางนุชรัตน์ เครืออารีย์รัตน์ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต