มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน มอบเครื่องผลิตออกซิเจน

มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (Thai Insurance and Financial Advisors Foundation) โดยคุณสุรเทพ โลหิตกุล รองประธานมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA FD) มอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง เพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยวิกฤติติดเชื้อโควิด-19โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต