มูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูน มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูน โดยคุณวัลลภ เจียรวนนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และกรรมการมูลนิธิฯ รองประธานอาวุโส บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณพัชรี คงตระกูลเทียน รองประธานมูลนิธิฯ และ อาจารย์นงนุช ศุภวิมลพันธุ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 670,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโรค โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ( ฬ.จุฬา สะพานบุญ ) โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564