มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบหน้ากากอนามัย KN 95

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบหน้ากากอนามัย KN 95 จำนวน 1,000 ชิ้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด-19 โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต