มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ฝ่ายสูติศาสตร์

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี  2561 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย ผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึก แด่อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจรัญพัฒน์ ชั้น 6 อาคารอุปการเวชชกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์