มะเร็งท่อน้ำดี

มะเร็งท่อน้ำดีเป็นก้อนเนื้อร้ายที่พบที่ท่อทางเดินน้ำดี ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทยอีกด้วย

 

สาเหตุของโรค

มะเร็งท่อน้ำดี เกิดจากหลายสาเหตุ โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับจากการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะปลาน้ำจืดที่มีเกล็ด เช่น ก้อยปลา ปลาดิบ ปลาร้าที่ไม่สุก ภาวะที่มีความผิดปกติของท่อทางเดินน้ำดีแต่กำเนิด เช่น โรคซีสต์ของทางเดินท่อน้ำดี  ภาวะที่มีการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดี การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ภาวะตับแข็ง นอกจากนี้การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ หรือประวัติมีญาติสายตรงเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี

 

อาการของโรค

มะเร็งท่อน้ำดีมักไม่แสดงอาการในระยะแรก เมื่อโรคลุกลามมากขึ้น อาจมีอาการปรากฏให้เห็นดังต่อไปนี้

 • ตัวเหลือง ตาเหลือง เนื่องจากท่อน้ำดีอุดตันโดยเนื้องอก
 • ปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้ม อุจจาระสีซีดลง
 • ปวดท้อง
 • คันตามร่างกาย
 • มีอาการอ่อนเพลีย หรือมีไข้
 • เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

 

วิธีการรักษา

การรักษามะเร็งท่อน้ำดีขึ้นอยู่กับระยะของโรค ในระยะเริ่มต้นส่วนใหญ่รักษาด้วยการผ่าตัด ในระยะลุกลาม รักษาด้วยเคมีบำบัด กรณีที่ผู้ป่วยมีตัวเหลืองตาเหลือง อาจพิจารณาใส่ท่อระบายทางเดินน้ำดี

 

สามารถติดต่อขอรับการรักษาและคำปรึกษาได้ที่

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 10

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02 256 4265

 

ข่าวแบ่งตามเดือน

 • ธันวาคม 2020 (3)
 • พฤศจิกายน 2020 (10)
 • ตุลาคม 2020 (24)
 • กันยายน 2020 (21)
 • สิงหาคม 2020 (24)
 • กรกฎาคม 2020 (29)
 • มิถุนายน 2020 (38)
 • พฤษภาคม 2020 (87)
 • เมษายน 2020 (188)
 • มีนาคม 2020 (70)
 • กุมภาพันธ์ 2020 (14)
 • มกราคม 2020 (25)
 • ธันวาคม 2019 (32)
 • พฤศจิกายน 2019 (17)
 • ตุลาคม 2019 (24)
 • กันยายน 2019 (12)
 • สิงหาคม 2019 (24)
 • กรกฎาคม 2019 (16)
 • มิถุนายน 2019 (32)
 • พฤษภาคม 2019 (22)
 • เมษายน 2019 (16)
 • มีนาคม 2019 (22)
 • กุมภาพันธ์ 2019 (9)
 • มกราคม 2019 (18)
 • ธันวาคม 2018 (26)
 • พฤศจิกายน 2018 (9)
 • ตุลาคม 2018 (21)
 • กันยายน 2018 (22)
 • สิงหาคม 2018 (23)
 • กรกฎาคม 2018 (18)
 • มิถุนายน 2018 (19)
 • พฤษภาคม 2018 (21)
 • เมษายน 2018 (13)
 • มีนาคม 2018 (19)
 • กุมภาพันธ์ 2018 (13)
 • มกราคม 2018 (6)
 • ธันวาคม 2017 (47)
 • พฤศจิกายน 2017 (20)
 • ตุลาคม 2017 (5)
 • กันยายน 2017 (1)
 • สิงหาคม 2017 (1)
 • กรกฎาคม 2017 (1)
 • พฤษภาคม 2017 (1)
 • ตุลาคม 2016 (1)
 • มิถุนายน 2016 (1)
 • เมษายน 2016 (1)
 • Pin It on Pinterest