มอบ SIM TOT Mobile

บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน โดย นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ ทีโอที และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบ SIM TOT mobile เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข แด่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย #สู้ภัยCovid19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต