มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน แก่กองทัพอากาศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย , ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน ฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน แก่กองทัพอากาศไทย รับมอบโดย พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่มีอาการเดินติด ก้าวขาไม่ออก ทั่วประเทศไทย จำนวน 500 ชิ้น สำหรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน นี้ พัฒนาโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งได้พัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดินที่มีลักษณะพิเศษ เป็นไม้เท้าที่สามารถให้แสงกระตุ้นการเดินเมื่อผู้ป่วยมีอาการเดินติดขัด โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานนามอุปกรณ์ช่วยเดินนี้ว่า “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ทั้งนี้ กองทัพอากาศจะนำไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานที่ได้รับมอบดังกล่าว ให้สถานพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ นำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้ป่วยที่มีอาการเดินติดขัด เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงตามวัตถุประสงค์ต่อไปณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ