มอบแอลกอฮอล์

เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 คณะนักศึกษา วปอ. รุ่น 62 หมู่เสือ ร่วมมอบแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 1000 ลิตร เพื่อช่วยวิกฤตโควิด-19 และให้กำลังใจบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต