มอบแอลกอฮอล์ พร้อมบริจาคเงิน

นักศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9 (TAG 9) มอบแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 50,000 ml. และเงินบริจาคจำนวน 37,000 บาท เพื่อสู้ภัย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต


[easy-social-share]