มอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

คุณแอ๊ด คาราบาว ( ยืนยง โอภากุล ) ส่งผู้แทนมอบ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ขนาด 500 ml. จำนวน 600 ขวด แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต