มอบเจลแอลกอฮอล์

บริษัท วีซี. แฟบริค จำกัด และบริษัทในเครือ โดยคุณโกสินทร์ พรจรุงศักดิ์ มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 50 ลิตร แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารอำนวยการ