มอบเงินสนับสนุน

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กกท. มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลจำนวน 5 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และยับยั้งการระบาดของโรค โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563