มอบเงินบริจาค

คุณศิริพร จงเสรีกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 111,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และรศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต