มอบเงินบริจาค

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน มอบเงินบริจาค 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 โดยมี ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest