มอบเงินบริจาค

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท และผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต