มอบเงินบริจาค

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย พร้อมผู้บริหาร มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วย Covid-19 และ จัดหาและมอบแอลกอออล์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ นางสาวชฎารัตน์ สมทอง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านหอผู้ป่วย ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต