มอบเงินบริจาค

นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ และนางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง มอบเงินบริจาค จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อสำหรับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และ นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต