มอบเงินบริจาค

หลวงพ่อสามดง จันทโชโต บริษัท เวลทรอนฯ และ คณะศิษยานุศิษย์ วัดป่ากรรมฐาน บริจาคเงินจำนวน 701,300 บาท “กองทุนผ้าป่า 100 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับพระภิกษุ – สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤต ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ หอผู้ป่วย ชั้น 28 โซน C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์