มอบเงินบริจาค

บริษัท อินเตอร์แมช แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย นายธนวัตร สุพุทธิพงศ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อรักษาผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ ฝ่ายอายุรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต