มอบเงินบริจาค

คุณวรนุช วิญญูนันทกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อโครงการ “ฝ่าวิกฤตสู้ภัยโควิด” เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ณ ฝ่ายพิธีการ