มอบเงินบริจาค

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเงินบริจาคจำนวน 151,200 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และอ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest