มอบเงินบริจาค

The story 2 มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการตรวจคัดกรองโควิด-19 สำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต