มอบเงินบริจาค

นิสิตเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2520 มอบเงินบริจาค จำนวน 626,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการตรวจคัดกรองโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต