มอบเงินบริจาค

สมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมอบหน้ากาก face shield จำนวน 200 ชิ้น โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต