มอบหน้ากาก P100

นักศึกษาหลักสูตร RE-CU CEO-PREMIUM รุ่นที่ 3 มอบหน้ากาก P100 ป้องกัน Covid-19 พร้อมไส้กรอง จำนวน 120 ชุด คิดเป็นมูลค่า 202,743.60 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต