มอบเงินบริจาค และมอบขนมปัง โกลด์เบรด

บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด โดย คุณเบญจวรรณ นันชัย รองกรรมการผู้จัดการ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือ และป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่COVID-19 และมอบขนมปัง โกลด์เบรด จำนวน 300 ชิ้น แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และอ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต