มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

นางสุทธารักษ์ ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง และ รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านจัดซื้อ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย