มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท โชคปัญญามอเตอร์ จำกัด โดย คุณประวิทย์ คุณวรรณี ทัศนปัญญา มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต