กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) และพนักงาน โดยคุณศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต